civ9

posted on 25 Feb 2013 12:03 by titlebaba

วันนี้มีของแถมเล็กๆน้อยๆมาแชร์ครับ

Civ5 Tech Quote

The brain is like a muscle, when it is used we feel very good. Understanding is joyous
Carl Sagan

สมองนั้นเหมือนกล้ามเนื้อ, เมื่อถูกใช้งานจะรู้สึกเป็นสุข การรู้เป็นสิ่งหรรษา
คาร์ล เซแกน

Ancient Era

Agriculture

Where tillage begins, other arts follow. The farmers therefore are the founders of human civilizations
Daniel Webster

เมื่อผาลไถเริ่มคราด, ปวงศิลปะก้าวตาม, กสิกรนั้นแลเป็นผู้วางรากฐานอารยธรรมมนุษย์
แดเนียล เว็บสเตอร์

Animal husbandry
Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn.
Deuteronomy. 25:4
เจ้าจงอย่าครอบปากวัวยามมันย่ำเหยียบทุ่งข้าวโพด
ดิวเทอโรโนมี 25:4

Archery
The haft of the arrow had been feathered with one of the eagle’s own plume. We often give our enemies the means of our own destruction
Aesop

ปลายศรนั้นแต่งด้วยขนของตัวอินทรีเอง เราจึงมักมอบความพินาศของตัวเองแก่ศัตรู
อีสป

Bronze working

“Here Hector entered, with a spear eleven cubits long in his hand; the bronze point gleamed in front of him, and was fastened to the shaft of the spear by a ring of Gold”
Homer

“บัดนั้นเฮคเตอร์ย่างเข้ามาพร้อมหอกยาวสิบเอ็ดคืบในมือ ปลายหอกสำริดอร่ามเรืองอยู่เบื้องหน้า ถูกรัดรึงไว้กับด้ามหอกด้วยห่วงทองคำ”
โฮเมอร์

Calendar

"So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom"
Psalm, 90:12

ฉะนั้นจงสอนการนับวันคืนแก่หมู่เรา แลหมู่เราจักซาบซึ้งถึงปัญญา
สดุดี, 90:12

Masonry
How happy are those whose walls already rise
Virgil

หรรษาจักมีแต่ผู้ถูกพิทักษ์ไว้ในกำแพง
เวอร์จิล

Mining
The meek shall inherit the earth, but not its mineral rights
J Paul Getty

ผู้นอบน้อมจะรับมรดกแห่งโลก แต่มิใช่สิทธิทำเหมือง
เจ พอล เก็ตตี้

Sailing
He who commands the sea has command of everything
Themistocles

ผู้บัญชาทะเลย่อมบัญชาสรรพสิ่ง
เธมิสโตคลีส

The wheel
Wisdom and virtue are like the two wheels of a cart
Japanese proverb

ปัญญาและคุณธรรมประดุจล้อทั้งสองของคันรถลาก
ภาษิตญี่ปุ่น

Trapping
Even brute beasts and wandering birds do not fall into the same trap twice
Saint Jerome

แม้สัตว์เถื่อนและวิหคจรก็ไม่ตกใต้กับดักเดิมสองหน
นักบุญเจโรม

Writing
He who destroys a good book kills reason itself
John Milton

ใครทำลายหนังสือชั้นเลิศย่อมประหารเหตุผลของตนเอง
จอห์น มิลตัน


Classical Era

Construction
Three things are to be looked to in a building: that it stands on the right spot; that it be securely founded; that it be successfully executed
Johann Wolfgang von Goethe

สามสิ่งที่พึงพิจารณาในอาคารหนึ่ง, ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม, ตั้งอยู่อย่างมั่นคง และตัดสินใจสร้างได้สำเร็จ
โยฮัน โวล์ฟกัง ฟอน เกอเธ

Horseback Riding

A Horse, my kingdom for a horse!
Shakespeare (Richard III)

อาชา! อาณาจักรของข้าเพื่ออาชาเพียงตัวเดียว!
เชคสเปียร์(ริชาร์ดที่ 3)

Iron working
Do not strike till the iron is hot; but make it hot by striking
William Butler Yeats

อย่าตีเหล็กเมื่อร้อน, แต่จงทำให้เหล็กร้อนด้วยการตี
วิลเลียม บัตเลอร์ ยีตส์

Mathematics
Mathematics is the gate and keys to the sciences
Roger Bacon

คณิตศาสตร์เป็นทั้งประตูและกุญแจไขสู่วิทยาศาสตร์
โรเจอร์ เบคอน

Optics
He made an instrument to know If the moon shine at full or no
Samuel Butler

เขาสร้างเครื่องมือบ่งชี้, ว่าจันทร์ดวงนี้ฉายเพ็ญเป็นจริงหรือไม่
ซามูเอล บัตเลอร์

Philosophy
There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance
Socrates

มีความดีเพียงหนึ่งเดียว, ความรู้ และความชั่วหนึ่งเดียว, ความไม่รู้
โสเครตีส

Medieval Era

Chivalry
Who so pullet out this sword of this stone and anvil, is rightwise king born of all England
Thomas Malory

ผู้ใดดึงดาบออกจากศิลาและทั่งนี้ได้ ผู้นั้นย่อมทรงสิทธิ์โดยกำเนิด เป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษทั้งมวล
โธมัส มาลอรี

Civil Service
The only thing that saves us from the bureaucracy is its inefficiency
Eugene MaCarthy

สิ่งเดียวที่ช่วยเราออกจากระบบราชการ คือความไร้ประสิทธิภาพของระบบนั้นเอง
ยูจีน แมคคาร์ธี

Compass
I find the great things in this world is not so much where we stand, as in what direction are we moving
Oliver Wendell Holmes

ข้าฯพบสิ่งประเสริฐบนโลกนี้ มิใช่ตำแหน่งที่เราดำรงอยู่ มากเท่าทิศทางที่เราดำเนินไป
โอลิเวอร์ เวนเดลล์ โฮล์มส์


Currency
Better is bread with a happy heart than wealth with vexation
Amenemope

ดีกว่าคือขนมปังพร้อมใจเป็นสุข หาใช่ความมั่งคั่งพร้อมใจทุกข์
อาเมเนโมปี

Education

Education is the best provision for old age
Aristotle

การศึกษาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ยุคโบราณคิดจัดหาให้
อริสโตเติล

Engineering
Instrumental or mechanical science is the noblest and, above all others, the most useful
Leonardo Da Vinci

วิทยาการจักรกลเป็นวิทยาศาสตร์ที่สูงศักดิ์ที่สุด และ เป็นประโยชน์สูงสุดเหนือศาสตร์อื่นใด
ลีโอนาร์โด ดา วินชี

Machinery
The press is the best instrument for enlightening the mind of man, and improving him as a rational, moral and social being
Thomas Jefferson

เครื่องพิมพ์เป็นเครื่องมือที่ใช้จุดประกายจิตใจของมนุษย์, พัฒนาให้พวกเขามีเหตุผล มีศีลธรรมจรรยา และเป็นสังคม
โธมัส เจฟเฟอร์สัน

Metal Casting

When pieces of Bronze or gold or iron breaks, the metal-smith welds them together in the fire, and the bond is established
Sri Guru Granth Sahib

เมื่อชิ้นสำริดหรือทองแตกหัก เพียงช่างโลหการนำมันเผาเข้าเตาไฟ พันธะก็จะเชื่อมขึ้นใหม่ได้
ศรีคุรุกรัณฑ์ ซาฮิบ

Physics
Measure what is measurable, and make measurable what is not so
Galileo

วัดทุกสิ่งที่วัดค่าได้ และทำให้สิ่งที่วัดค่าไม่ได้วัดค่าได้ขึ้นมา
กาลิเลโอ

Steel
John Henry said to his captain,
"A man ain\'t nothing but a man,
And before I will let your steam drill beat me down, I will die with a hammer in my hand";
Anonymous: The Ballad of John Henry, the steel-Drivin\'; man

จอห์น เฮนรี่ กล่าวกับกัปตันเรือของเขา
"ผู้ชายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากผู้ชาย
และก่อนที่ข้าจะปล่อยให้สว่านพลังไอน้ำของเจ้าเอาชนะได้ ข้าพร้อมยอมตายไปกับค้อนในมือ";
นิรนาม : ลำนำแด่จอห์น เฮนรี, ผู้ชายพลังเหล็กกล้า

Theology
Three things are necessary for the salvation of man: to know what he ought to believe; to know what he ought to desire; and to know what he ought to do
St. Thomas Aquinas

สามสิ่งสำคัญสู่การไถ่บาปของมนุษยชาติ : รู้สิ่งที่ควรเชื่อ, รู้สิ่งที่ควรต้องการ, และรู้สิ่งที่ควรทำ
นักบุญโธมัส อควินัส

Comment

Comment:

Tweet